Setelah sekian lama tidak kumpul, akhirnya kesampain juga kumpul bersama teman-teman blogger, sekalian buka puasa bersama. Namun acara bukbe...